Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ipard II Programı 9. Başvuru Çağrı İlanına Çıkmış Bulunmaktadır.Ayrıntılar için tıklayınız.

TMO SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü'nden tarafımıza intikal eden "Hububat, Bakliyat ve Prinç Satışı" yazısının detayları için tıklayınız.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

 

AB COSME PROGRAMI
“EU SME Centre in China”

Avrupa Parlamentosu Çin pazarının büyüklüğünü, ekonomik potansiyelini ve KOBİ’lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorlukları göz önüne alarak Çin’de bulunan Avrupa KOBİ’lerini destekleyecek AB Yardım Merkezi’ni kurma kararı almıştır. Merkez’in ilk faaliyet dönemi 2010 ve 2014 yılları arasında gerçekleşmiştir, hala devam etmekte olan ikinci dönem ise Nisan 2020’de sona erecektir. İlk iki aşama sonunda “Knowledge Centre”  (https://www.eusmecentre.org.cn/) isimli bir uzantı geliştirilmiş ve bu sayede Avrupalı KOBİ’ler Çin pazarı hakkında bilgiye kolaylıkla erişebilmişlerdir. Yayınlanan bu çağrının amacı AB Yardım Merkezi’nin üçüncü aşamasını yürütmektir. Üçüncü aşamanın COSME Programı altında yürütülmesine ve 18 aylık bir süreden oluşmasına karar verilmiştir.

Yazının detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Sakadat-Deri ve Yağ İhaleleri

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Yozgat Et Kombinası'ndan tarafımıza intikal eden "Sakadat-Der, ve Yağ İhalesi" komnulu yazısı detayları aşağıda yer almaktadır.

Yazının detayları için tıklayınız.

Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençlerin İş Gücü Piyasasına Katılmalarını Destekleyen Hibe Programı

Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak hedefiyle, “Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençlerin İş Gücü Piyasasına Katılmalarını Destekleyen Hibe Programı” başlatılmıştır.

Son başvuru tarihi 24 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=175 internet sayfasından ulaşılabilmektedir.