Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı
Lütfi BORA
Ünvanı / Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Adı Soyadı
Suat ÖZGÜR
Ünvanı / Görevi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Adı Soyadı
Alaattin ER
Ünvanı / Görevi
Yönetim Kurulu  Üyesi

 

AHMET_DURAN_EKER.JPG
Adı Soyadı
Ahmet Duran EKER
Ünvanı / Görevi
Yönetim Kurulu Üyesi

 

Adı Soyadı
Celal AKIN
Ünvanı / Görevi
Yönetim Kurulu Üyesi
x

DUYURU

            Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7161) 18/01/2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 24. Maddesi ile 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 ncu maddesinin (c)  ve (d) bentleri kaldırılmılştır.

            Bu Kapsamda ;

c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında ,süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti,

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılardan alınacak pay, kesintileri kaldırılmıştır.

            Buna göre ; 17/01/2019 tarihine kadar düzenlenmiş olan evraklarda (müstahsil makbuzu,fatura) mera fonu kesintisi yapılmaya devam edilecek olup , 18/01/2019 ve sonrası ilgili tüm evraklarda ise mera fonu kesintisi yapılmayacaktır.

            Canlı hayvan ve süt alım-satımı yapan üyelerimize ve sektör temsilcilerine , mevzuat değişikliğine göre işlem yapılması hususunu önemle hatırlatırız