Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

Başkanın Mesajı

Lütfi BORA
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Üyelerimiz;

Sözlerime başlamadan önce ,04.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonucu ,bizleri bu göreve layık gören siz değerli üyelerimizi, şahsım başta olmak üzere, Borsa Yönetim Kurulumuz adına, saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Ayrıca;seçimlerin demokratik bir atmosferde geçmesinde emeği olan, seçim öncesinde ve seçim sonrasında bizlerden destek ve yardımlarını  esirgemeyen, maddi manevi yanımızda olan bütün herkese, gösterdikleri birlik,beraberlik ve destekten dolayı teşekkür ederim .

Saygıdeğer Arkadaşlar,

14.05.2013 tarihi itibariyle  devraldığımız  bu hizmet yarışında ,Ticaret Borsası hizmet çıtasını yükseltmek ve üyelerimizin her türlü ihtiyaç ve temennilerine cevap verebilecek nitelikte bir borsa altyapısı oluşturabilmek için, farklı meslek grubu temsilcilerinden oluşan  ekibimizle birlikte,  var gücümüzle çalışacak ve bu sayede  oluşturduğumuz güç birliği ile önümüzdeki 4 yıllık  süreyi en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız.

Öncelikli hedefimiz , Ticaret Borsamızı ,günün ekonomik ve ticari ihtiyaçlarına uygun; borsada işlem gören ürünlerin tescil,tanzim ve ilanın dışında, bölgenin  tarımsal ekonomisine yön veren ve aynı zamanda üyelerimizin kantar, satış salonu ve laboratuar gibi ihtiyaçlarına çözüm bulabileceği, her türlü teknik detay ve  donanıma sahip,  bir borsa  kompleksi  haline getirmektir.

Bu amaç doğrultusunda farklı sektörlerden oluşan ekibimiz ve yine siz değerli üyelerimizin desteğiyle, birçok önemli projeyi hayata geçireceğimizden hiç şüphem yoktur. Ancak, tüm bunları yaparken, borsa hizmetlerine yeni bir ivme kazandırılması ve Tokat’ın tarımsal ekonomisinin hak ettiği düzeye gelebilmesi için öncelikle yapılması gereken nitelikli ve tutarlı bir eylem planı oluşturulmasıdır.Bu da ancak birlik ve beraberlik içerisinde ,sistemli çalışmayla başarılabilir.

Şuna eminim ki; Başta Borsa hizmet kalitesinin yükseltilmesi olmak üzere, Tokat’ımız  gerek tarım, gerekse sanayi sektöründe hak ettiği yere kısa sürede gelecektir.

Bu inanç ve temennilerle  siz saygıdeğer üyelerimize sağlıklı, huzurlu ve kazançlı bir yıl diler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla...
Lütfi BORA
Yönetim Kurulu Başkanı

x

DUYURU

            Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7161) 18/01/2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 24. Maddesi ile 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 ncu maddesinin (c)  ve (d) bentleri kaldırılmılştır.

            Bu Kapsamda ;

c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında ,süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti,

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılardan alınacak pay, kesintileri kaldırılmıştır.

            Buna göre ; 17/01/2019 tarihine kadar düzenlenmiş olan evraklarda (müstahsil makbuzu,fatura) mera fonu kesintisi yapılmaya devam edilecek olup , 18/01/2019 ve sonrası ilgili tüm evraklarda ise mera fonu kesintisi yapılmayacaktır.

            Canlı hayvan ve süt alım-satımı yapan üyelerimize ve sektör temsilcilerine , mevzuat değişikliğine göre işlem yapılması hususunu önemle hatırlatırız