Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

TOKAT TİCARET BORSASI KALİTE DENETİMİNDEN GEÇTİ

TOKAT TİCARET BORSASI KALİTE DENETİMLERİNDEN GEÇTİ

Tokat Ticaret Borsası ISO 9001 - 2015 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinden başarıyla geçti.

20 Haziran 2018’de gerçekleştirilen denetimleri başarıyla atlatan Tokat Ticaret Borsası, Kalite Belgesi’ni yeniledi. İstanbul'dan gelen bağımsız denetçiler vasıtasıyla gerçekleştirilen denetim 1 gün sürdü.

Denetim süresince Kalite Yönetim Sistemi Kapsamındaki çalışmaları ve uygulamaları yerinde incelendi. Yapılan denetim sonrasında gerçekleştirilen kapanış toplantısında konuşan Türk Loydu Başdenetçisi Olcay KOCA, Tokat Ticaret Borsası’nın vermiş olduğu hizmetlerde kalite standardını yakalamış olduğunu ve yapılan tetkikler sonrasında belgenin yenilenmesinde herhangi bir sakınca olmadığı kanaatine vardıklarını söyledi.

Nihai kararın belgelendirme kuruluşunca önümüzdeki süreçte onaylanacağını dile getiren Koca, denetim süresince Borsa Personelinin gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, belgenin devamının Tokat Ticaret Borsasının  hizmetlerine katkı yapacağına inandığını ve yapılacak çalışmalara tüm personelin katılması ve destek vermesinin gerektiğini söyledi.

Denetim sonrasında bir değerlendirmede bulunan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, denetim heyetine teşekkür ederek, denetimin Borsamızın Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına büyük  faydalar sağladığını kaydederek, bu başarıda özveriyle görevlerini yerine getiren ve yardımcı olan tüm Borsa personelinin emeği olduğunu ifade ederek herkese teşekkür etti.

x

DUYURU

            Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7161) 18/01/2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 24. Maddesi ile 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 ncu maddesinin (c)  ve (d) bentleri kaldırılmılştır.

            Bu Kapsamda ;

c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında ,süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti,

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılardan alınacak pay, kesintileri kaldırılmıştır.

            Buna göre ; 17/01/2019 tarihine kadar düzenlenmiş olan evraklarda (müstahsil makbuzu,fatura) mera fonu kesintisi yapılmaya devam edilecek olup , 18/01/2019 ve sonrası ilgili tüm evraklarda ise mera fonu kesintisi yapılmayacaktır.

            Canlı hayvan ve süt alım-satımı yapan üyelerimize ve sektör temsilcilerine , mevzuat değişikliğine göre işlem yapılması hususunu önemle hatırlatırız